Guldhornene digt. Guldhornene analyse

Analyse af Guldhornene

guldhornene digt

Det bliver den med henblik på at fortælle læseren, at der nu er kommet en ny dag. Vi skal have udviddet denne kategori hvor flere mennesker vil nyde den som du og jeg. Over Klippetinder det atter bruser. Og med svævende Fied En Möe hendandser Til Marken afsted. Men I see kun deres Lue, Ikke det ærværdigt Höie! Gyd i mit Bryst dine hellige Luer! Lad den opglöde de frostige Strenge! Og stirrer og skuer Gyldne Luer, Og rödmer og bæver Og zittrende hæver Med undrende Aand, Af sorten Muld, Med sneehvide Haand, Det röde Guld.

Nächster

Guldhornene analyse

guldhornene digt

Sætte dem som Pragt tilskue for et mat nysgierrigt Öie. Dig gav Skiebnen det Held At finde et Hierte Som følte med dit. Mit Hierte døer Langsomt; Min Vaar svandt hen Unydt; Thi jeg fandt ingen paa min Vei Som følte med mig. Straalende hænger du nu under Teltet, med den blaahvælvede, udstrakte Bue. Dets gyldne Sider skal Præget bære af de ældste Tider. ·Afgrænsede områder såkaldte flaskehalse, mere om det om lidt.

Nächster

Analyse af Guldhornene

guldhornene digt

Der er en mand, der fortæller dem, at dem der ikke søger noget, finder det de andre leder efter, mens de går og leder efter Guldhornene. Da klinger i Muld Det gamle Guld. Alderens Snee Dækker min Isse. Men I see kun deres Lue, ikke det ærværdigt Höie! Stroferne er længst, når Guderne har deres replikker i digtet. Efter et århundrede mødes guderne igen, og beslutter at Erik Lassen skal finde det andet Guldhorn - de regner med at han vil forstå, at gaven er fra guderne fordi han er landmand, en mand der elsker naturen og kan se sammenhængen mellem mennesker, guder og natur.

Nächster

Juledigte

guldhornene digt

Det er nemlig det, menneskene er, når de tager imod Guldhornene. Digtets rum og jeg'ets grundstemning: Digtet foregår på marker og klippetinder hvor folk leder efter de forsvundne guldhorn, men de finder ingen. Her er der en hurtig guide til at komme i gang med at skrive gys og horror. Dugperler bade Blomsterblade, Som Vindene gynge. Da skal jeg prydes med blomstrende Krandse! Kun strofe 6 bliver gentaget, med det formål at fortælle læseren at der er nu kommer en ny dag.

Nächster

Analyse af Guldhornene

guldhornene digt

Oltids Bedrifter anede trylle; men i Mulm de sig hylle, de gamle Skrifter. Og Hvad kræver det at skrive en gyser-historie? Derved forstår man bedre og får understreges Gudernes budskab og deres hævede status. Nogle af stroferne er længere end andre, og de længste er når Guderne har deres replikker. Digtformen er specielt velegnet til at udtrykke stemninger, følelser, tanker og oplevelser. Digtet opstod på baggrund af tyveriet af guldhornene som rystede Danmark på det tidspunkt.

Nächster

Guldhornene analyse

guldhornene digt

Ex Hulker og hvæser, Bruser og blæser Assonans: Kaldes også et halvrim. På randen af det korte horn stod en runeindskrift, et af de ældste skrifteksempler i Norden. Decembers varmeste dag er helt klart d. Hvad der menes med dette er, at Gud er ét med universet og indgår i alt. Ak, men hvad haaber jeg, mægtig henrevet! Guldhornene Skrevet af Adam Oehlenschläger De higer og söger i gamle Böger, i oplukte Höie med speidende Öie, paa Sværd og Skiolde i muldne Volde, paa Runestene blandt smuldnede Bene. Efter 100 år mødes Guderne igen, hvor de vælger at skænke menneskene endnu et horn. Mistanken til ham voksede i forhold til alt det guld han havde mellem hænderne og den 30.

Nächster